Wideo

Podczas wszystkich produkcji wykorzystuję systemy stabilizacji ruchów kamery, dodatkową optykę, bezprzewodową rejestrację dźwięku.